no-till banner

PREDSEDA SNTC:

Ing. Rastislav Bušo, PhD. - NPPC-VÚRV Piešťany

VÝKONNÝ MANAŽÉR SNTC:

Ing. Roman Hašana, PhD. - NPPC-VÚRV Piešťany

ČLENOVIA:

Ing. Jozef Mészaros - PD Progres Selice, Sovietskej armády, 925 72 Selice

Syngenta Slovakia, s.r.o. , Rešetkova 11, 831 03 Bratislava

prof. Ing. Nozdrovický Ladislav, PhD., - KS a VS TF SPU v Nitre, 949 76 Nitra

CVRV Piešťany, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Ing. Oľga Lajdová, CSc. - Ematech Technologie s.r.o., Hlohovecká 11, 951 41 Lužianky

Ing. Janáček Ladislav, 905 01 Senica Kunov

Ing. Marcel Sako, Nové Sady, 951 24 Ceroviny 344

PPD Trhové Mýto, 930 13 Trhová Hradská

Ing. Jozef Svetlanský - Poľnohospodár, a.s., Komjatická 67, 940 01 Nové Zámky

PD Borský Mikuláš, Smuha 339, 908 77 Borský Mikuláš

Agrodružstvo Senné, Závada, Ing. Hrdlička Boris, 991 21 Závada

DOZORNÁ KOMISIA:

Ing. Marcel Sako

Ing. Samuel Halmo

ČESTNÝ ČLEN SNTC:

Ing. Timotej Miština, CSc., 921 01 Piešťany

Počet prístupov