no-till banner

Výška ročného členského príspevku:

a) Fyzická osoba bez podnikania 17.- €
b) Fyzická osoba s podnikaním 33.- €
c) Právnická osoba hospodáriaca na ploche 500 ha o.p. 83.- €
d) Právn. osoba hospodáriaca na ploche od 501 ha o.p do 1000 ha o.p. 166.- €
e) Právnická osoba hospodáriaca na ploche nad 1000 ha o.p. 233.- €
f) Predajca, výrobca techniky, osív, pesticídov 500.- €
g) Univerzity, výskumné ústavy, príspevkové alebo rozpočtové organizácie 83.- €

 

Počet prístupov