no-till banner

Pracovno-priateľské stretnutie v Bystrej


Pracovno-priateľské stretnutie v Bystrej

Pracovno-priateľské stretnutie v Bystrej

Pracovno-priateľské stretnutie v Bystrej

Celoslovenské dni poľa 2015 v Dvoroch nad Žitavou


Celoslovenské dni poľa 2015 v Dvoroch nad Žitavou


Celoslovenské dni poľa 2015 v Dvoroch nad Žitavou


Celoslovenské dni poľa 2015 v Dvoroch nad Žitavou


Celoslovenské dni poľa 2015 v Dvoroch nad Žitavou


Celoslovenské dni poľa 2015 v Dvoroch nad Žitavou


Celoslovenské dni poľa 2015 v Dvoroch nad Žitavou


Celoslovenské dni poľa 2015 v Dvoroch nad Žitavou

Seminár v Humennom 2015


Seminár v Humennom 2015


Seminár v Humennom 2015


Seminár v Humennom 2015


Seminár v Humennom 2015


Seminár v Humennom 2015


Seminár v Humennom 2015


Seminár v Humennom 2015


Seminár v Humennom 2015


Seminár v Humennom 2015


Seminár v Humennom 2015


Seminár v Humennom 2015


Seminár v Humennom 2015


Seminár v Humennom 2015


Seminár v Humennom 2015

Deň poľa 2014 - Borovce


Dni poľa - Borovce


Dni poľa - Borovce


Dni poľa - Borovce


Dni poľa - Borovce

Celoslovenské dni poľa 2014 - Dvory nad Žitavou


Celoslovenské dni poľa 2014 - Dvory nad Žitavou


Celoslovenské dni poľa 2014 - Dvory nad Žitavou

Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Piešťany 26.2.2014


Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Piešťany 26.2.2014


Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Piešťany 26.2.2014

 


Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Piešťany 26.2.2014


Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Piešťany 26.2.2014

 


Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Piešťany 26.2.2014


Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Piešťany 26.2.2014

 


Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Piešťany 26.2.2014

Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Poprad 2013


Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Poprad 2013


Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Poprad 2013

 


Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Poprad 2013


Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Poprad 2013

 


Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Poprad 2013


Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Poprad 2013

 


Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Poprad 2013


Hamlet sa pýta Orať či neorať? - seminár Poprad 2013

 

Deň poľa minimalizačných a pôdoochranných technológií spojený s otvorením lyzimetrickej stanice


Deň poľa minimalizačných a pôdoochranných technológií spojený s otvorením lyzimetrickej stanice


Deň poľa minimalizačných a pôdoochranných technológií spojený s otvorením lyzimetrickej stanice

 


Deň poľa minimalizačných a pôdoochranných technológií spojený s otvorením lyzimetrickej stanice


Deň poľa minimalizačných a pôdoochranných technológií spojený s otvorením lyzimetrickej stanice

 


Deň poľa minimalizačných a pôdoochranných technológií spojený s otvorením lyzimetrickej stanice

 

Celoslovenské dni poľa 2013 - Dvory nad Žitavou


Celoslovenské dni poľa 2013 - Dvory nad Žitavou


Celoslovenské dni poľa 2013 - Dvory nad Žitavou

 


Celoslovenské dni poľa 2013 - Dvory nad Žitavou

 

Seminár Jacovce


Seminár Jacovce


Seminár Jacovce

 


Seminár Jacovce


Seminár Jacovce

 


Seminár Jacovce


Seminár Jacovce

 


Seminár Jacovce


Seminár Jacovce

 


Seminár Jacovce


Seminár Jacovce

 

Rôzne fotky


bezorbová technológia - kukurica


Sejba pšenice ozimnej:
predplodina sója / bezorbová technológia

 


Sejba pšenice ozimnej:
predplodina sója / nastielacia technológia


Sejba sóje fazuľovej

 


Sejba sóje fazuľovej


Sejačka Great Plains

 


Borovce


Celoslovenské dni poľa

 


Mojmírovce


Selice

 


Selice


Selice

 

Počet prístupov