no-till banner

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ BEZORBOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V RASTLINNEJ VÝROBE

SLOVAK NO – TILL CLUB

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel.: ++ 421 33/7722 311, 7722 312,
buso@sntc.sk
hasana@sntc.sk

 

 

Počet prístupov