no-till banner

Žák, Štefan
Pestovanie poľných plodín s orbou či bez orby?. - 1. - Piešťany : Centrum výskumu rastlinnej výroby
ISBN 978-80-89417-32-2 (brož.)
http://62.168.58.248/opacsql2_0/zaznam.php?detail_num=58340&vers=1

 

 

 

 

 

Počet prístupov